רישום קבלן רשום – איך זה עובד מבחינת תנאי סף?

רישום בפנקס הקבלנים שמנהל משרד הבינוי והשיכון משפר במידה משמעותית את המצב של כל קבלן, בכל תחומי ההנדסה והבנייה. בפרט ניתן לבצע פרויקטים בהיקף כספי גבוה יותר, להשתתף במכרזים ציבוריים וגם להעסיק עובדים פלסטינאים מיומנים. עוד תועלת היא המיתוג: חברה שנכללת בפנקס הקבלנים נתפשת כאמינה וכמקצועית מאוד. בהתאם כדאי לדעת מהם תנאי הסף לרישום, ואיך אפשר להשלים את המהלך בזמן קצר ככל האפשר.

ניסיון רלוונטי והשכלה מתאימה

תנאי הסף הראשון הוא שילוב בין ניסיון להשכלה. הרף משתנה בהתאם לענף שבו פועל הקבלן, ובהקשר זה כדאי לדעת שפנקס הקבלנים מחולק לענפים ראשיים וענפים משניים. ישנם 4 ענפים ראשיים והם בנייה, כבישים תשתיות ופיתוח, נמלים ועבודות ימיות וגשרים, ועוד כ-30 ענפים משניים.

על-מנת להיכלל בענף ראשי הדרישות הן:

מהנדסים ואדריכלים (שמופיעים בפנקס המהנדסים והאדריכלים) נדרשים להציג 2 שנות ניסיון רלוונטי, כלומר בביצוע עבודות הנדסה בנאיות, במהלך 5 השנים האחרונות.

בוגרי בתי ספר להנדסאים וטכנאים זקוקים ל-4 שנות ניסיון במהלך 8 השנים החולפות.

מנהלי עבודה חייבים להוכיח שעבדו בתחום במשך 6 שנים לפחות ב-12 השנים שקדמו להגשת הבקשה להפוך לקבלנים רשומים.

גם בענפי המשנה הניסיון הרלוונטי ניתן להירשם אם עומדים בתנאים הנ"ל. כמו כן ניתן להירשם על בסיס ניסיון בלבד, כל עוד מדובר על 5 שנות ניסיון ומעלה.

בקיאות מקצועית

תנאי סף נוסף הוא בקיאות מקצועית. על-מנת להעלות את רמתם של הקבלנים הרשומים, כך שכל מי שפונה אליהם ידע בוודאות שהוא צפוי לקבל שירות בסטנדרטים מקצועיים גבוהים באמת, החל רשם הקבלנים להנהיג מבחנים שבוחנים את הידע הרלוונטי. חשוב לציין שלא בכל הענפים נדרש מעבר מבחן כזה. הענפים שבהם כן ישנו מבחן בקיאות, שכולל גם היכרות עם חוקים ותקנות: ענף השיפוצים וענף מתקני התברואה והאינסטלציה.

היעדר עבר בעייתי

עוד דרישה מצד מי שרוצה להירשם בפנקס הקבלנים וליהנות מכל יתרונותיו היא היעדר עבר בעייתי. בהתאם, מי שהורשע בביצוע עבירה הקשורה לעיסוק כקבלן לא יוכל להיכלל בפנקס הקבלנים כל עוד לא חלפו 3 שנים מיום ריצוי העונש בגין העבירה. 

גם תאגיד שאחד ממנהליו הורשע בעבירה מהסוג הנ"ל לא יוכל להיכלל בפנקס הקבלנים, אלא אם כן המנהל הפסיק את עבודתו תוך 3 חודשים לכל היותר ממועד ההרשעה. תאגיד שאחד המנהלים בו היה רשום בפנקס הקבלנים ורישומו בוטל לא יוכל אף הוא להיכלל בפנקס, אלא אם כן המנהל פרש מעבודתו בתאגיד (גם כן תוך 3 חודשים לכל היותר).

רשם הקבלנים לא ירשום גם קבלן שמוגדר כ"פושט רגל" כל עוד לא קיבל את ההפטר, וגם לא תאגיד שנמצא בהליכי פירוק (אלא אם כן מדובר על פירוק מרצון).לייעוץ עם מומחים בתחום רישום הקבלנים בקרו באתר https://gam.org.il

דילוג לתוכן