עבירות הסתה לגזענות או אלימות

איילון אוריאל

עבירות הסתה הן עבירות פליליות שמוגדרות בסימן א'1 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 שעניינו הסתה לגזענות או אלימות. מטבע הדברים, הואיל ועבירות אלו מטילות אחריות פלילית בגין התבטאויות והבעת דעה הן פוגעות בחופש הביטוי של הפרט ומתנגשות עמו. על פי בית המשפט העליון, הפגיעה האמורה בחופש הביטוי היא מוצדקת נוכח החשיבות שבמניעת גזענות שפוגעת בכבוד האדם ובשוויון בין בני האדם. מאמר זה נכתב על מנת לספק מעט מידע בסיסי בנוגע לעבירות הקשורות בגזענות.  

(מידע נוסף על עבירות פליליות באתר של עורך דין אביב מזרחי). 

מהי גזענות על פי חוק העונשין? 

הגדרת הגזענות לצורך עבירות הסתה קבועה בסעיף 144א לחוק העונשין שזו לשונו: 

"גזענות" – רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני". 

כפי שניתן לקרוא בלשון החוק, הגזענות יכולה לבוא ליידי ביטוי במגוון רחב של צורות ודרכים כגון גילוי עוינות, אלימות, גילוי איבה, רדיפה והשפלה. הגזענות מתבטאת כאשר אותן פעולות מופנות כלפי ציבור מסוים או חלקים של האוכלוסייה והמניע מאחוריהן מתקשר לצבע או השתייכות לגזע או מוצא לאומי אתני כלשהי.  

איסור פרסום הסתה לגזענות 

סעיף 144ב לחוק העונשין קובע איסור פלילי בנוגע לפרסומים שמסיתים לגזענות וזו לשונו: 

"(א) המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, דינו – מאסר חמש שנים. 

(ב) לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הפרסום הביא לגזענות או לא ואם היה בו אמת או לא". 

ראשית, ניתן להבחין כי סעיף החוק קובע כי אין משמעות לשאלה האם אותו פרסום אכן הוביל לגזענות או לא. המשמעות המשפטית היא שעצם הפרסום ממלא את היסוד העובדתי של העבירה. כמו כן החוק קובע כי שאלת האמת בפרסום גם כן אינה רלוונטית להתקיימותה של העבירה וגם פרסומים שהיה בהם אמת עלולים להוביל להרשעה בעבירה זו.  

מבחינת היסוד הנפשי של העבירה, אין די בעצם הפרסום, אלא על התביעה להוכיח כי הפרסום נעשה מתוך מטרה להסית לגזענות. דהיינו, מדובר בעבירה פלילית שדורשת יסוד נפשי מיוחד של המפרסם להסית לגזענות.  

מה העונש בגין פרסום הסתה לגזענות? 

העונש המקסימלי שקבוע לצד עבירת פרסום הסתה לגזענות הינו 5 שנות מאסר. בדומה לעבירות אחרות, מדובר בעונש מקסימלי שאינו מחייב את בית המשפט להטיל אותו על נאשם שהורשע בביצוע העבירה. העונש הסופי שבית המשפט יטיל על הנאשם תלוי במספר גורמים שקשורים לנסיבות העבירה ולנסיבותיו האישיות. בהקשר לעבירת הפרסום לגזענות נתונים רלוונטיים יהיו מספר הפרסומים, אופי הפרסומים, לשונם, חריפותם, הציבור אליו הופנו ותוצאותיהם. בנוסף, בית המשפט יתחשב בנסיבותיו האישיות של המפרסם וביניהן לקיחת האחריות על מעשיו, חרטה שהביע, ניסיונותיו לחזור למוטב, עברו הפלילי או העדרו, מצבו הרפואי ומצבו המשפחתי.  

החזקת פרסום גזעני 

סעיף 144ד לחוק העונשין קובע איסור פלילי בנוגע להחזקת פרסום גזעני וזו לשונו: 

"המחזיק לשם הפצה פרסום האסור לפי סעיף 144ב כדי להביא לגזענות, דינו – מאסר שנה, והפרסום יחולט". 

כפי שניתן לראות מדובר בעבירה שקובעת איסור על החזקת חומרים גזענים לשם הפצתם. מדובר בעבירה שנחשבת לקלה באופן יחסי והעונש המקסימלי שקבוע לצדה עומד על שנת מאסר בודדת.  

הסתה לאלימות 

סעיף 144ד2(א) לחוק העונשין מגדיר את עבירת ההסתה לאלימות באופן הבא: 

"המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו (בסעיף זה – פרסום מסית), ועל פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות, דינו – מאסר חמש שנים". 

כפי שניתן לראות סעיף זה מתייחס לקריאה ספציפית לביצוע אלימות או לחלופין להזדהות או מילות שבח למעשים אלימים לאחר שכבר בוצעו. יש לציין כי סעיף החוק מגדיר את המונח "מעשה אלימות" כעבירה הפוגעת בגופו של אדם או המעמידה אדם בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה.  

העונש הקבוע לצד עבירת ההסתה לאלימות הוא זהה לעבירת ההסתה לגזענות ועומד על 5 שנות מאסר כעונש מקסימלי. כפי שצוין לגבי עבירות אחרות, העונש הסופי שיוטל על הנאשם תלוי בנסיבות המקרה הפרטניות עליו הוא הועמד לדין לצד נסיבותיו האישיות.  

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין פלילי הסתה? 

כפי שצוין במאמר זה לצד עבירות ההסתה קבועים עונשי מאסר משמעותיים כך שהמורשע באחת מאותן עבירות עלול למצוא את עצמו מרצה עונש מאסר מאחורי סורג ובריח.   

בהתקיים נסיבות מסוימות עורך דין פלילי מקצועי יידע להגיע להסדר טיעון עם רשויות התביעה שיבטיח שהעונש שיוטל על הנאשם יהיה מינימלי ולעיתים אף לא יכלול מאסר בפועל. ככל שקיימת חולשה ראייתית בנוגע להוכחת אשמתו של הנאשם עורך דין פלילי מקצועי יוכל לחתור לסיום התיק ללא הרשעה וללא ענישה.  

גם לייעוץ על ידי עורך דין פלילי שלב החקירה שלפני הגשת כתב האישום קיימת חשיבות מכרעת שיכולה בנסיבות מסוימות להוביל לסגירת התיק מחוץ לכותלי בית המשפט. 

הערה: 

מאמר זה מאגד מידע כללי וראשוני ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב מבלי להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. 

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו.  

דילוג לתוכן