בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

פשיטת רגל היא הליך משפטי שנועד לסייע לאנשים או לעסקים שאינם מסוגלים עוד לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות. הליך זה מאפשר לחייב להשתחרר מחובותיו, ולפתוח דף חדש בחיים הכלכליים שלו.

מי יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל?

בישראל, כל אדם או תאגיד יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל, אם הוא עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

 • הוא אינו מסוגל לשלם את חובותיו בתוך 90 יום ממועד הגשת הבקשה.
 • הוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, גם אם יבצע הוצאות חריגות.
 • הוא אינו מסוגל להוכיח כי הוא מסוגל לשלם את חובותיו בעתיד הקרוב.

כיצד מגישים בקשה לפשיטת רגל?

בקשה לפשיטת רגל מוגשת לבית המשפט המחוזי במחוז שבו מתגורר החייב או מקום עסקו העיקרי. הבקשה צריכה להיות מלאה בטופס מיוחד, ולצרף אליה את המסמכים הבאים:

 • טופס דיווח על מצב כלכלי
 • רשימה של כל החובות
 • אישור מהכונס הרשמי על קבלת הבקשה

מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט ימנה כונס נכסים שינהל את נכסי החייב. הכונס הרשמי יזמן את החייב לחקירה, במהלכה יבדוק את מצבו הכלכלי. לאחר מכן, בית המשפט יכריע האם להוציא צו כינוס ופשיטת רגל.

אם בית המשפט יוצא צו כינוס ופשיטת רגל,

 • החייב יהפוך לחייב מוגבל.
 • נכסי החייב ינוהלו על ידי הכונס הרשמי.
 • החובות של החייב ייפרעו בהתאם להחלטת בית המשפט.

הפטר מחובות

לאחר שהחייב ישלם את מלוא החובות שלו, או לאחר שבית המשפט ימצא כי החייב אינו מסוגל עוד לעמוד בהתחייבויותיו, בית המשפט רשאי לתת לחייב הפטר מחובותיו.

הפטר מחובות מאפשר לחייב להתחיל מחדש את חייו הכלכליים.

השלכות פשיטת רגל

פשיטת רגל היא הליך משפטי מורכב, שיש לו השלכות משמעותיות על חיי החייב. בין ההשלכות האפשריות של פשיטת רגל ניתן למנות:

 • הגבלות על פעילות כלכלית, כגון איסור לפתוח חשבון בנק או להוציא משכנתא.
 • פגיעה בדירוג האשראי של החייב.
 • קשיים בקבלת אשראי בעתיד.

חשוב לדעת כי פשיטת רגל היא פתרון אחרון, שצריך להישקל בכובד ראש. לפני הגשת בקשה לפשיטת רגל, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום חדלות פירעון.

מהי מטרת הגשת בקשה לפשיטת רגל

מטרת הגשת בקשה לפשיטת רגל היא לאפשר לחייב להשתחרר מחובותיו, ולפתוח דף חדש בחיים הכלכליים שלו. הליך פשיטת רגל מאפשר לחייב לקבל הפטר מחובותיו, כלומר, הוא לא יצטרך לשלם את החובות שעוד נותרו לו.

המטרות הספציפיות של הגשת בקשה לפשיטת רגל הן:

 • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב: הליך פשיטת רגל יכול לסייע לחייב להחזיר לעצמו את השליטה על חייו הכלכליים, ולאפשר לו להתחיל מחדש.
 • להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים: הליך פשיטת רגל מאפשר לנושים לקבל את המגיע להם, גם אם לא במלואו.
 • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכליים: לאחר קבלת הפטר מחובות, החייב יכול להתחיל מחדש ולבנות את חייו הכלכליים.

חשוב לציין כי פשיטת רגל היא פתרון אחרון, שצריך להישקל בכובד ראש. לפני הגשת בקשה לפשיטת רגל, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום חדלות פירעון.

דילוג לתוכן